Bioodpad - počátek jeho separace

30.09.2011 13:29

V letošním roce rozšiřujeme oblast tříděného odpadu o další druh, a to BIOODPAD.

—————

Zpět