O CO SE JEDNÁ?

O CO SE JEDNÁ?

 

Program Ekoškola:

- je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní   prostředí a zlepšili prostředí veškole a jejím okolí.

     - je komplexní vzdělávací program, ve kterém žáci reálně mění prostředí své školy a jejich okolí, aby se stalo ekologičtější a                     příjemnější. Program vychází z mezinárodní metodiky Eco-schools a ČR je jednou ze 44 zemí, kde program probíhá