Jak Třídit


Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papírskloplastybioodpad,…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…)


a)kontejnery na papír-mají modrou barvu a jsou určené pro noviny, časopisy, letáky, krabice, lepenku, různé papírové obaly atd. Papír by neměl být znečištěný, mastný, voskovaný a také by se sem neměly dostat hygienické potřeby a pleny!!


b)kontejnery na sklo-mají zelenou barvu a jsou určeny pro lahve, skleněné nádoby, tabulové sklo, ale třeba i pro jednotlivé střepy. Do těchto kontejnerů bychom také nemuseli vyhazovat vratné lahve např. od alkoholu či limonád, které najdou větší využití přímo jako nové lahve. Neměli bychom vyhazovat keramiku, porcelán, zrcadla a skla od aut.


c)kontejnery na plasty-mají žlutou barvu a jsou určeny pro všemožné výrobky z plastů(pet lahve, tašky, sáčky, polystyren...). Neměli bychom vyhazovat umělohmotné trubky a např. umělohmotné obaly se zbytky barev ap.


d)kontejnery na nápojové kartony-mají oranžovou barvu a jsou určeny pro kartony od mléka, džusů ap. Já jsem se s těmito kartony ještě nesetkal a možná by nebylo od věci tento druh kontejnerů více rozšířit.


e)třídění kovového odpadu-kovový opad se dá odnést či odvézt do různých sběren zabývajících se výkupem šrotu či do klasického sběrného dvora. Každý z nás občas doma vyprodukuje nějaký ten kovový odpad(konzerva, plechovka od nápoje, staré kuchyňské nádobí...) a ve sběrně kovošrotu si můžeme i něco málo přivydělat. Kilogram železa se v dnešní době vykupuje zhruba za 3Kč, hliník okolo 30-50Kč a třeba za takovou měď si můžeme za 1kg přilepšit až o 120Kč.


f)elektroodpad-většinu dosloužilých elektrospotřebičů můžeme vrátit přímo prodejci či opět do sběrného dvora. Vybité baterie se velmi často dají odevzdat ve větších nákupních centrech často do krabic nebo jiných nádob k tomu určených.


g)sběrné dvory obecně-ve sběrných dvorech lze však odevzdat takřka cokoli. Můžeme zde nechat např. starý nábytek, stavební suť, stará okna ale i nebezpečný odpad v podobě různých ředidel, barev, lepidel atd.


Značka ekovýrobku: